Bogudgivelse august 2011:
Asocial Plastik, Trivielle
Dobbeltrum og lignende
undersøgelser.
Udvalgte arbejder 1998 - 2011

Tekst: Marianne Torp:
Overinspektør og seniorforsker SMK.
Objektets tatomeri.
Om Finn Reinbothes værk.
Tekst på dansk og engelsk.

160 sider. Pris: kr. 150,-
Bestil på mail:
[email protected]

Book relase august 2011:
Anti-social Plastic,
Commonplace Double Spaces
and related practice.
Selected works 1998 - 2011.

Text: Marianne Torp:
The Tautomerism af Objects.
On the work of Finn Reinbothe.
Text in Danish and English.

160 pages. Price: kr. 150,- DKr.
Order on mail:
[email protected]